jesteś tutaj >

Czas Kultury 3/2015 (186)


Rok wydania: 2015
Wysyłka: w ciągu 48h (dni robocze)

Nasza cena: 24 zł


dodaj do koszyka ten produkt

okladka
Trwająca od pewnego czasu dyskusja poświęcona kryzysowi humanistyki oraz na reperkusjom niedawnej reformy szkolnictwa wyższego skłania do refleksji nad kondycją uniwersytetu w Polsce. Czy Uniwersytet umiera i jest skazany na zagładę, czy jest źródłem i kołem zamachowym modernizacji Polski? Czy słuszne są postulaty powiązania badań naukowych z aplikacjami przemysłowymi? Czy w gospodarce wiedzy jest miejsce dla humanistów? To tylko niektóre pytania, na które próbujemy szukać odpowiedzi. W zbiorze tekstów, których autorami są tacy wybitni naukowcy, jak: Henryk Samsonowicz, Jan Sowa, Przemysław Czapliński czy Tadeusz Sławek, analizujemy konsekwencje wprowadzenia w polskim szkolnictwie wyższym systemu bolońskiego oraz polityki technobiurokratycznej, postępującą komercjalizację uczelni nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii.

Drugi zbiór tekstów poświęcony został „wydarzeniu” w filozofii Alaina Badiou, który zestawia swoją doktrynę wydarzenia z „histerią” upolitycznionej sztuki, próbującej zamazać granice między tym,
co polityczne i tym, co estetyczne. Zgodnie z twierdzeniem francuskiego filozofa, to powiązanie raz na zawsze podporządkowało sztukę polityce. Polityka jednak według Badiou powinna się uczyć od sztuki, zwłaszcza że w XX wieku była najmniej innowacyjna w kategoriach tworzenia wizji rzeczywistości. Istotną częścią zbioru artykułów, będących pokłosiem konferencji poświęconej Badiou w Amsterdam School for Cultural Analysis, jest tekst samego filozofa, który dostarcza narzędzi praktykom dyskursu wydarzenia.

Ponadto publikujemy rozmowę z Dianą Lelonek, młodą artystką wizualną, której prace stały się też podstawą ilustracji zamieszczonych w wydaniu. O powrocie do solidarności w obliczu bezradności państw narodowych wobec wyzwań współczesności pisze Krzysztof Czyżewski. Polecamy prozę związanego z Poznaniem autora książek kryminalnych, Roberta Ziółkowskiego. W numerze także stałe rubryki: eseje poświęconych interesującym publikacjom oraz felietony Agaty Araszkiewicz, Edwarda Pasewicza i Adama Poprawy.